Enviaments 48/72h | Pagament segur

Termes i condicions legals

CONDICIONS LEGALS

Identificador del Titular del present lloc i pàgines web

A fi de donar compliment al que disposa la normativa aplicable en relació als serveis de societat de la informació i de comerç electrònic, a continuació s’indiquen les dades d’informació general i d’identificació d’aquest lloc web:

GSL (des d’ara Urnes del Referèndum) societat amb adreça electrònica de contacte urnesdelreferendum@gmail.com i amb contacte per a la Protecció de Dades a l’adreça de correu electrònic: urnesdelreferendum@gmail.com, és el titular del present lloc web denominat “Urnes del Referèndum” (www.urnesdelreferendum.cat).

 

Utilització dels canals de Venda

La utilització dels canals de compra des de la pàgina www.urnesdelreferendum.com comporta l’acceptació de les presents condicions. Urnes del Referèndum sol·licitarà al client en efectuar una compra, l’acceptació sense reserves de les presents condicions generals de venda, condicions que haurà pogut llegir o imprimir prèviament.

Urnes del Referèndum proporciona informació, per mitjà d’aquest lloc web, dels seus productes i de les característiques d’aquests productes. Ho fa amb la màxima diligència i precisió. Per a més seguretat i garanties a favor del client, la informació que figura en la descripció dels productes no vincula aquest ni a Urnes del Referèndum fins a la confirmació de l’acceptació de la comanda.

Urnes del Referèndum presenta els seus productes a la pàgina web amb els colors i detalls de la forma més realista possible. No obstant, el color que apareix en pantalla i altres detalls poden diferenciar-se lleugerament dels propis del producte per efecte del procés tècnic de reproducció i presentació a la web. En cas de dubte preguem que prèviament a la compra contactin amb el nostre departament tècnic.

 

Condicions de les Venda

Els imports de cada producte detallen els impostos aplicables i poden incloure també les despeses d’enviament. Abans d’ordenar el pagament al Client pot conèixer el detall d’aquests imports. La comanda no s’atendrà fins que el Client no premi “D’acord” a la pantalla de confirmació. El Client podrà anul·lar o cancel·lar el procés de compra en qualsevol moment, i abandonar el procés. Un cop confirmada la compra i efectuat el pagament, dins de les 24 hores següents el Client rebrà un missatge de conformitat detallant els imports abonats i les dades del producte que ha comprat.

Urnes del Referèndum no procedirà a enviar els productes fins a rebre confirmació que el Client ha efectuat el pagament.

Les condicions referides a imports i terminis de lliurament són plenament vàlides per a les compres efectuades des estats integrants de la Unió Europea.

Els documents resultants del procés de compra es conservaran en suport electrònic i estaran permanentment a disposició del Client.

En relació amb els Productes

Encara Urnes del Referèndum procura tenir sempre disponibles els productes que figuren a la seva pàgina web, excepcionalment es pot donar el cas de no disposar del producte sol·licitat pel client. En aquest cas Urnes del Referèndum informarà al Client del termini dins el qual rebrà el producte seleccionat. En cas d’impossibilitat de proporcionar-li el producte Urnes del Referèndum pot proposar al Client l’enviament d’un producte i preu equivalent. El Client podrà rebutjar aquestes alternatives i Urnes del Referèndum quedarà obligat a efectuar el reemborsament immediat dels imports abonats pel client.

Urnes del Referèndum lliura els seus productes a través d’empreses de missatgeria. El termini de lliurament màxim serà de 7 dies, còmput que s’iniciarà el dia següent de la confirmació del pagament. Urnes del Referèndum informarà al Client de les demores en el lliurament que es poguessin produir accidentalment. El lliurament es considera efectuat des del moment en què el transportista lliura el producte al client.

Correspon al Client verificar que el producte o productes adquirits estan en bon estat i si fos el cas comunicar a Urnes del Referèndum les incidències que pogués constatar. El Client pot adreçar-se a Urnes del Referèndum que l’atendrà i li proposarà una solució satisfactòria per als seus interessos. En cas de devolució que tingui com a causa desperfecte o error en l’enviament, tots els ports aniran a càrrec d’Urnes del Referèndum. Les devolucions s’acceptaran sempre que l’article no hagi estat utilitzat i es lliuri en les mateixes condicions.

 

Sobre les devolucions

El Client disposa d’un termini de 14 dies laborables per desistir el contracte sense que hagi indicar els motius. El termini es calcularà a partir del dia de recepció del producte. Abans d’exercir el dret de desistiment Urnes del Referèndum podrà atendre per analitzar els motius i proposar-li solucions que puguin satisfer l’interès del Client. En qualsevol cas, les devolucions de productes només s’admetran si es reben en perfecte estat i amb el seu embalatge original. Un cop rebuts els productes Urnes del Referèndum procedirà al reintegrament de l’import abonat pel Client, reintegrament que s’efectuarà en un termini no superior als 30 dies i sense retenció de cap quantitat. Les despeses de devolució no seran abonats.

 

Sobre la Privadesa i les Dades Personals

GSL s’ha adaptat com a responsable del tractament de dades del lloc web Urnes del Referèndum (www.urnesdelreferendum.cat) ha adaptat el seu processos de Protecció de Dades Personals a la normativa del Reglament General Europeu de Protecció de Dades 2016/6 (RGPG)

Per obtenir informació sobre el tractament de dades personals d’Urnes del Referèndum, si us plau, dirigir-se al enllaç de la pàgina de Política de Privadesa.

Send this to a friend