Enviaments 48/72h | Pagament segur

Política de Privacitat (RGPD)

Política de Privacitat

Identificador del prestador i Responsable del Servei

A fi de donar compliment al que disposa la normativa aplicable en relació a la Privadesa i la Protecció de Dades, a continuació s’indiquen les dades d’identificació del responsable del tractament de les Dades de Caràcter Personal:

GSL (des d’ara Urnes del Referèndum) amb adreça electrònica de contacte urnesdelreferendum@gmail.com i amb contacte per a la Protecció de Dades a l’adreça de correu electrònic: urnesdelreferendum@gmail.com.

 

Normativa de Protecció de Dades

Urnes del Referèndum s’ha adaptat i compleix els requisits que estableix la normativa en vigor sobre Protecció de Dades, en aquest cas, amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 (en endavant RGPD) relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació de dades, Reglament Europeu que es pot consultar en el present enllaç proporcionat per l’Agència Espanyola de protecció de dades:

http://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/legislacion/union_europea/reglamentos/common/pdfs/Reglamento_UE_2016-679_Proteccion_datos_DOUE.pdf

 

Quines dades es recopilen i com s’utilitzen

Quan una persona es registra a la web de Urnes del Referèndum, o en qualsevol dels formulari disposats a tal fi, les seves dades personals formaran part del fitxer automatitzat de dades de caràcter personal creat per Urnes del Referpendum sota la seva pròpia responsabilitat, amb la finalitat principal de establir i dur a terme la relació amb l’Usuari, així com accions de comunicació d’informació, investigació, estadístiques, formació i comercialització, i la realització d’activitats promocionals i publicitàries tant dels productes, serveis o activitats relacionades amb l’empresa, tot això , segons sigui el tractament que l’usuari hagi consentit explícitament.

 

Les dades personals i la informació que acredita la compra que el Client efectuï es conservaran en suport electrònic. Les dades personals (nom, adreça electrònica, domicili) s’incorporaran en un fitxer creat per Urnes del Referèndum per a la gestió de les seves relacions comercials amb els seus clients i informació de caràcter legal i fiscal.

Aquestes dades NO seran cedides a tercers excepte en els casos previstos legalment.

En qualsevol moment el client podrà exercir els seus drets davant la tramesa d’aquesta informació. Així com qualsevol altre dret reconegut per la normativa de protecció de dades, en la forma i via que s’indica a l’apartat “Exercici dels drets per part dels usuaris” de la present pàgina web de Política de Privadesa.

 

Consentiment Explícit

En cada cas, l’usuari ha de prestar el seu consentiment explícit perquè Urnes del Referèndum pugui poder utilitzar la informació introduïda segons les diferents sol·licituds d’autorització de tractament que se li presentaran a l’usuari perquè Urnes del Referèndum pugui realitzar el mateix.

Urnes del Referèndum podrà cedir aquestes dades personals únicament a les entitats que col·laboren amb la mateixa en el tractament de la informació i amb les finalitats anteriorment indicades i autoritzades per l’usuari.

Urnes del Referèndum informa que no realitza comprovacions sobre la veracitat de la informació personal, pel que s’atindrà, en cada cas, al tractament consentit de les dades introduïdes per l’usuari, siguin veraces o no, i en cas de ser incorrectes, els usuaris afectats poden exercir els drets establerts en el Reglament General Europeu de Protecció de Dades (RGPD).

 

Exercici dels drets per part dels usuaris

Urnes del Referèndum informa a l’Usuari sobre la possibilitat que l’assisteix d’exercitar els drets inherents als usuaris recollits en el Reglament Europeu RGPD dirigint-se al responsable de Protecció de Dades de Urnes del Referèndum a l’adreça de correu electrònic urnesdelreferendum@gmail.com.

 

Transferència o cessió de dades

Urnes del Referèndum NO té contractats serveis de proveïdors tecnològics ubicats en països que no siguin europeus o bé no disposin d’una normativa equivalent a l’europea ( “Tercers Països”).

Qualsevol contractació futura de serveis a encarregats de tractament de dades realitzada per Urnes del Referèndum sempre complirà amb tots els requisits establerts per la normativa europea de protecció de dades, aplicant en el tractament de les seves dades les garanties i salvaguardes necessàries per preservar la seva privacitat d’aquesta informació.

 

Seguretat de la Informació

Urnes del Referèndum es compromet al compliment de la seva obligació de preservar el secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de guardar-los, i adoptarà les mesures de seguretat establertes en el Registre d’Activitats relativa al tractament dels fitxers de dades personals d’acord amb el establert per la normativa vigent.

Així mateix, tot el personal d’Urnes del Referèndum, així com els seus possibles proveïdors, subcontractats o col·laboradors, assumeixen el compromís de dur a terme la seva tasca professional respectant la confidencialitat, les obligacions i les mesures de seguretat establertes en el marc de la Protecció de Dades.

Send this to a friend